Senátor Parlamentu ČR

Jan Horník Jan Horník

V roce 2004 byl Jan Horník poprvé zvolen senátorem za senátní obvod č. 1 - Karlovy Vary jako nezávislý kandidát a po svém zvolení vstoupil do senátorského Klubu otevřené demokracie, který v té době sdružoval především nezávislé kandidáty. Ve volbách roku 2010 svůj mandát obhájil jako nezávislý, nominovaný hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Od roku 2012 byl předsedou stejnojmenného senátorského klubu. Již od svého prvního zvolení v roce 2004 byl Jan Horník členem senátního Výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (VUZP). Z této pozice byl později jmenován zástupcem Senátu v Monitorovacím výboru dotačního programu Zelená úsporám a nyní uplatňuje v zákonodárné činnosti své zkušenosti se životním prostředím získané v Karlovarském kraji a především v Krušnohorském regionu.

Po zvolení místopředsedou Senátu v listopadu 2018, pro své vytížení novými povinnostmi a v souladu se senátními zvyklostmi, uvolnil funkce předsedy senátorského klubu a člena VUZP kolegům z klubu, který po volbách v roce 2018 posílil na 18 senátorů. Funkci místopředsedy Senátu obhájil i po řádných volbách do Senátu na podzim 2020. Klub STAN má již 24 členů.

Mimo jiné usiluje například o dostavbu rychlostní silnice R6 (je, spolu s kolegy senátory z Karlovarského kraje, iniciátorem Petice za urychlení dostavby R6), která by významně zvýšila dostupnost měst a obcí Karlovarského kraje a tím zvýšila mimo jiné zájem turistů o Karlovarský region. V pozici senátora vidí Jan Horník především svoji zodpovědnost v legislativní činnosti a zastává názor, že člověk zvolený občany přímo, by měl při tvorbě a prosazování zákonů hájit ty věci a hodnoty, které budou nejvíce prospěšné právě pro občany, kteří ho zvolili senátorem.

Mé zapojení v Senátu PČR

Funkce Jana Horníka (stav k 1.1.2022)

 • Senát - MÍSTOPŘEDSEDA
  • Organizační výbor Senátu - ČLEN
  • Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice – ČLEN
  • Podvýbor pro regiony v transformaci Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí – ČLEN
  • Podvýbor Organizačního výboru pro státní vyznamenání – ČLEN
  • Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu – ČLEN
  • Stálá komise Senátu VODA - SUCHO
  • Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) – ČLEN
 • Občanská kontrolní komise (OKK) Bratrství zřízená při SÚRAO – ČLEN
 • Kolegium ministryně pro místní rozvoj pro oblast cestovního ruchu – ČLEN
 • Komise pro Program záchrany architektonického dědictví při Ministerstvu kultury – ČLEN

Aktuálně

Co se mi v politice podařilo

Z pozice senátora prosazuji a bráním zájmy Karlovarského regionu pečlivým hlídáním navrhovaných změn v jednotlivých zákonech, tak aby tyto respektovaly potřeby tohoto regionu a nepoškozovaly jej.