Veřejné funkce

Jan Horník Jan Horník

Senát PČR

V roce 2004 byl Jan Horník poprvé zvolen senátorem za senátní obvod č. 1 - Karlovy Vary jako nezávislý kandidát a po svém zvolení vstoupil do senátorského Klubu otevřené demokracie, který v té době sdružoval...

Krajské zastupitelstvo

Jan Horník byl poprvé zvolen zastupitelem Karlovarského kraje v roce 2000 a je jím nepřetržitě dosud. V kraji se Jan Horník dlouhodobě zasazuje zejména o transparentní a koncepční řešení rozvoje zdravotnictví...

Boží Dar

Jan Horník, po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze, začal v Karlových Varech pracovat jako projektant. V devadesátých létech minulého století se ze zdravotních důvodů odstěhoval na Boží Dar...

Aktuálně

Co se mi v politice podařilo

Z pozice senátora prosazuji a bráním zájmy Karlovarského regionu pečlivým hlídáním navrhovaných změn v jednotlivých zákonech, tak aby tyto respektovaly potřeby tohoto regionu a nepoškozovaly jej.