Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
Kudy se vydáte Krušné hory? Softtuturistikou nebo megaprojekty?

Vážený pane předsedající, vážený odcházející pane premiére, vážení ministři, kolegyně, kolegové, tady bylo už hrozně moc řečeno od představitelů vlády. A hodně toho řekl i kolega Wagenknecht. Já jenom k tomu mám pár poznámek. Jestli chceme změnit tuhle republiku v rámci energetické krize, tak musíme každý začít u sebe. Koukám teď na kolegu Sobotku, on je z Vrchlabí, já jsem z Krušných hor a dneska ráno jsme náhodou mluvili o tom, že zkoušíme 17 °C. Vyzkoušejte si to, stojí to za to. Zkuste to udělat s rodinou. Většinou ženy to nedávají, ale jde to přežít. Ne těch 18, ale dokonce i 17. A dá se v tom žít. Zkuste to. Velmi doporučuji. Je třeba taky omluvit současnou vládu, že se dostala do situace kovidové, postkovidové a do toho energetické krize. Bohužel předchozí vlády nepřipravily tuto zemi na zajištění energetické budoucnosti. A to v tom, co tady říkal i pan premiér, krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém hledisku. Takže to nejde jenom za touto současnou vládou. Jde to hlavně za těmi vládami, které tady byly doposud. Není to také jenom o Putinovi. A pan premiér to teď řekl. Je to také o tom, že vlastně ty ceny energií, a zejména plynu, už začaly stoupat na podzim. Proto jsme, jakmile vznikla nová vláda, tak jsme ještě dali panu ministru Síkelovi trochu oddechnout, ale udělali jsme schůzku, která proběhla 11. ledna na půdě ministerstva, kde jsem byl se zástupci sklokeramické platformy a kde jsme o problémech s narůstající cenou plynu mluvili. Bylo to možná trochu předčasné, ale z pohledu těch lidí, kteří jsou v tom průmyslu, oni koukají, na rozdíl od nás politiků, mnohdy o hodně víc dopředu, protože oni mají pod sebou stovky zaměstnanců. A o ty jim hlavně jde. Jakmile nebudeme vyrábět, tak nebudou daně. A nebude ani vláda, ani ministerstva, v podstatě nebudeme. Páteří celého toho systému je přece průmysl. A je to průmysl s přidanou hodnotou. Proto o tom mluvím, o té sklokeramické platformě. Není to montovna, kdy z jedné části Evropy přivezete nějaký materiál, smontujete ho v zóně průmyslové v Chebu nebo částečně ho smontujete a zase to odvezete do jiné části Evropy, kde se potom možná vytvoří konečný produkt. Ta přidaná hodnota je u sklářů. Je u výrobců porcelánu. Keramiky všeobecně. Tam je naše budoucnost a měla by být. Musím se zeptat tady přítomných ministrů, protože o tom nemám dostatek informací, ale podle mého tady máme Energetický regulační úřad. Já bych předpokládal, že tento úřad, jakmile pozná náznaky, že se něco děje neobvyklého na trhu s energiemi, tak začne fungovat. Podle toho vnějšího pohledu, který asi máme my všichni, tak se mi zdá, že Energetický regulační úřad nezafungoval. A pokud zafungoval, tak nijak výrazně. A já bych chtěl poprosit zástupce vlády, aby ho zaktivoval. Aby oni byli těmi, kteří budou přinášet řešení. Aby Rada pro energetiku při vládě chodila s těmi řešeními. Pan premiér, co jsem se dozvěděl, tak se obklopil poslední dobou schopnými lidmi z oblasti energetiky. A já předpokládám, že by mohl vzniknout takový větší, tak jak známe ekonomický nerv, tak aby byl ten nerv na trhu s energiemi a působil tam. Co se týče jednání ministrů energetiky na evropské úrovni, mám dojem, že já i kolegové jsme byli zděšeni, když jsme tady měli svolaný podvýbor pro energetiku a dopravu, kde tedy tam nepřišli žádní náměstci mimo náměstka pro místní rozvoj, pana Semoráda. A byli tam vedoucí odborů. A úplně šokovaný jsme byli, a hlavně byli šokovaní ředitelé těch firem, kteří tam byli přítomni, když jsem vyzval Ministerstvo průmyslu a obchodu, že je zapotřebí jednat na evropské úrovni. A že je zapotřebí v situaci bouchnout do stolu: „Já jsem ministr a tak svolávám ministry pro energetiku!“ A ta dáma, nebo ti zástupci nám tam řekli: „prosím vás, předsednictví Evropské unie není o tom, že bychom chodili s nějakými návrhy nebo že bychom něco svolávali. To je vlastně o údržbě půl roku, té Evropy.“ Takhle to tam bylo řečeno, je to na záznamu, možná jinými slovy. Takže v ten okamžik jsem najednou zjistil, že na ministerstvu sedí jakýsi marťani. Paradoxní bylo, že my už jsme měli doma v horách oněch 17 stupňů. A tady se ještě klimatizovalo ve velkém. My už jsme šetřili, a tady jely klimatizace na ministerstvech všude ve velkém. Tato dáma, která to tam konkrétně řekla, ta asi zřejmě přijede z pražského sídliště na to ministerstvo a pak nazpátek maximálně zajde do nějakého šopu si něco koupit. A možná potom přes víkend na chalupu. Ale ona neví realitu tohoto státu. A to mi vadí hrozně moc. Já taky vím, že ministerstva jste jako ministři nepřebírali v dobré kondici. Bohužel se předchozím vládám, pravicovým, nepodařilo udělat nebo schválit zákon o sociální službě, což udělala následující vláda, Sociální demokracie a hnutí ANO, a dosadilo si na ministerstva své lidi. Tito lidé dneska mnohdy vytváří nepřátelské prostředí pro ministry současné koalice. To vím, že tomu tak je. A já všechny ty lidi, kteří sedí na tom ministerstvu a vlastně vytváří to nepřátelské prostředí, aby s tím skoncovali. Aby přestali donášet svým dřívějším chlebodárcům. Všechno špatné je pro něco dobré. Dobré je to v tom, že mě to donutilo, což jsem si nikdy nemyslel, zkoušet přežívat při 17 stupňů. Dobré je to v tom, že tak jak se pomaličku začaly realizovat vlastně záměry využití alternativních zdrojů energie, tak určitě sledujete, jak to nabralo obrovský švunk.

Jak se lidi o to začali zajímat. A jenom příklad z hor. V dubnu zapnutá fotovoltaika do současné doby při bateriovém úložišti 7,5 kW vlastně ještě nepoužila síť z elektrické energie. A tu rodinu hrozně mrzí, že za přebytky dostává skoro nula nula nic, což by se také všeobecně mělo změnit.

A teď, prosím vás, máte před sebou, a bohužel to musím udělat, a bude to dlouhé, upravený návrh na doplnění návrhu usnesení Senátu, který jsem předložil včera a dneska v noci ještě dodělával, z 29. schůze konané 13. září 2022, přijatého v souvislosti s projednáním bodu Pomoc občanům a podnikatelskému sektoru a nárůstem cen energií. Netvrdím, že tuto věc schválíte nebo případně schválíte jen nějaké její části, nicméně je důležité, aby to bylo na stenu, aby z toho mohla příslušná ministerstva případně čerpat.

Takže navrhuji tento předložený návrh doplnit takto. Za bod 3 vložit nový bod 4, který zní: "Vyzýváme dále vládu, aby:

1) zvážila možnost zrušení DPH u platby stočného,

2) vytvořila předpoklady pro stanovení dlouhodobě přijatelné ceny elektrické energie a zemního plynu pro zajištění zásobování obyvatel veřejného sektoru a průmyslu pitnou vodou a pro odvod a zneškodňování odpadních vod,

3) navrhla výrazné zjednodušení zákonných podmínek pro vydávání povolení zejména k instalaci systémů solárních a fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel,

4) odstranila zbytečné administrativní překážky poskytování dotací v oblasti využívání alternativních zdrojů energií a šetření energiemi,

5) nevytvářela nerovné podmínky mezi různě velkými výrobci a licencovanými obchodními dodavateli energií v přístupu k případným státním podporám,

6) vytvořila srovnatelné podpůrné podmínky v oblasti cen energií pro energeticky náročná odvětví, jako tomu je například v sousedním Německu,

7) vyhodnotila stávající kompetence a výstupy svých poradních orgánů (zejména Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) v kontextu současné energetické krize a případně upravila její činnost tak, aby přinášely aktuální a účinné návrhy protikrizových opatření,

8) to je ten nový bod – na jednání orgánů EU vznesla návrh na dočasné zavedení cen podle pravidel WTO na energeticky náročné výrobky, jako je sklo, keramika, porcelán, hutní a chemické výrobky, přicházející ze zemí mimo EU, kde jsou ceny energií násobně nižší než v EU."

A ještě doplňuji, následující body přeznačit, které potom v usnesení navrhovaném hospodářským výborem následují.

A musím ještě načíst zdůvodnění navrhovaných opatření.

K odpadním vodám:

1) Likvidace odpadních vod představuje ekologickou službu, která takto podpořená by se stala lépe dostupnou pro koncové zákazníky. Podobný princip používají další země EU, opět například sousední Německo. Přínos tohoto řešení by v současné době zajistil snížení ceny stočného v důsledku růstu cen energií.

2) V důsledku růstu cen energií dochází k nárůstu cen vodného a stočného, které se blíží či již přesahuje sociálně únosné ceny vodného a stočného tak, jak jsou prezentovány Státním fondem životního prostředí. Paní ministryně tady teď bohužel není, tak ji o to požádám osobně.

3) Obrovské překážky kladené státní správou stavebníkům je zapotřebí odbourat a naopak nastavit lidem a podnikatelskému prostředí co nejméně byrokratických nástrah a zajistit žadatelům instalaci těchto alternativních zdrojů energií administrativně příznivé postupy.

Děkuji za pozornost.

Jan Horník

 

Jsem také na facebooku